golfklubben (1)
sindalggolfklub_hul16
Sindal-Golf-Klub-hul-18
Sindal-Golf-Klub-hul-1
Sindal golf klub skydrone.dk
PlayPlay
Sindal-Golf-Klub-hul-13
Sindal-Golf-Klub-hul-18
previous arrow
next arrow
 1. Banemarkeringer:
  Hvide pæle: Out of bounds
  Røde pæle: Strafområde
  Blå pæle: Areal under reparation
  Grøn top: Område med spilleforbud
  Sorte pæle: DroppezoneAfstandsmarkering:
  Alle afstandsmarkeringer på banen er til midten af green
  Hvid: 200 m, Gul: 150 m, Rød: 100 m
 2. Ikke flytbare forhindringer
  ”Sprinklere er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 16.1.
  Ekstra mulighed for lempelse, når sprinkler er tæt på greenen og på spillelinjen: For en bold i det generelle område må spilleren også tage lempelse efter Regel 16.1b, hvis en sprinkler er på en rimelig spillelinje, og inden for to køllelængder fra greenen og fra bolden.”.
 3. Strafområde
  ” Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold er i strafområdet ved 1. green, bag greenen på hul 14 eller ved hul 16, må spilleren tage lempelse med ét strafslag enten efter Regel 17.1, eller ved at droppe en bold i droppezonen, der er markeret med 4 sorte pæle. Droppezonen er et lempelsesområde efter Regel 14.”.
 4. Provisorisk bold for en bold i strafområdet ved hul 16
  ” Hvis en spiller ikke ved, om bolden er i strafområdet på hul 16, må spilleren, i modsætning til Regel 18.3a, spille en provisorisk bold efter en af de 3 lempelsesmuligheder for et strafområde i Regel 17.1d. Den provisoriske bold bliver bolden i spil som normalt efter Regel 18.3, undtagen hvis den oprindelige bold inden for 3 minutters søgetid;

  1. ikke findes, eller det er blevet en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er i strafområde – så bliver den provisoriske bold spillerens bold i spil.
  2. findes i strafområdet – så kan spilleren vælge at fortsætte enten med den oprindelige bold, eller med den provisoriske bold”.
 1. Forkert green
  ” En forkert green indbefatter også forgreen inden for to køllelængder fra kanten af greenen. Lempelse efter Regel 13.1f”.
 2. Beskyttelse af unge træer
  ”De unge træer, defineret med stålpind eller lignende, er områder med spilleforbud:
  Hvis en spillers bold ligger hvor som helst på banen, undtagen i et strafområde, og den ligger på eller berører et sådant træ, eller et sådant træ er til gene for spillerens stance eller område for tilsigtede sving, skal spilleren tage lempelse efter Regel 16.1f.
  Hvis bolden ligger i et strafområde, og der er gene for spillerens stance eller område for tilsigtede sving, skal der tages lempelse enten med straf i henhold til Regel 17.1e, eller med lempelse uden straf efter Regel 17.1e (2).

Straf for overtrædelse af en lokalregel: Den generelle straf.

 

Midlertidige lokal regel

10.8E-3: Spil med lejeforbedring

“Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, må spilleren tage lempelse uden straf én gang ved at placere den oprindelige bold eller en anden bold i og spille den fra dette lempelsesområde:

 • Referencepunkt: Boldens oprindelige sted.
 • Størrelse af lempelsesområdet målt fra referencepunkt: længden af et scorekort fra referencepunktet, men med disse begrænsninger:
 • Begrænsninger for placeringen af lempelsesområdet:
  • Må ikke være tættere på hullet end referencepunktet, og
  • Skal være i det generelle område.

Når der gøres brug af denne lokalregel, skal spilleren vælge et sted at placere bolden og anvende procedurerne for genplacering af en bold efter Regel 14.2b (2) og 14.2e.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.”

Bolden må renses, og der kan spilles tællende runder.

Lokalregel D-5.3: Vintergreens

“Når der spilles til normale greens, er vintergreens i det generelle område ikke en forkert green, og der skal ikke tages lempelse uden straf efter Regel 13.1f, men den er areal under reparation med spilleforbud, og en spiller skal tage lempelse uden straf efter Regel 16.1 b.”