golfklubben (1)
sindalggolfklub_hul16
Sindal-Golf-Klub-hul-18
Sindal-Golf-Klub-hul-1
Sindal golf klub skydrone.dk
PlayPlay
Sindal-Golf-Klub-hul-13
Sindal-Golf-Klub-hul-18
previous arrow
next arrow

Generelle Turneringspropositioner

Hvis ikke andet er anført i propositionerne for turneringen gælder følgende:

 1. Der spilles i lige store rækker fælles for damer og herrer:Rækkeantallet tilpasses efter antallet af deltager. Ved mere end 60 spillere spilles i 4 rækker.
 2.  Teesteder:Damer spiller fra RØD tee
  Herrer spiller fra GUL tee
 3. Tilmelding og afbud:Tilmelding senere end den på turneringspropositionen anførte dato kan kun aftales med turneringsledelsen. Afbud senere end sidste tilmeldingsdato fritager ikke spilleren for turneringsfee. Udeblivelse uden afbud til turneringsledelsen, kan efter turneringslederens-/udvalgets skøn medføre udelukkelse fra næste klubturnering.
  Turneringsfee skal betales senest 15 minutter før spillerens starttidspunkt.
 4. Afgørelse ved lige resultater:Hvis 2 eller flere har bedste score afgøres turneringen efter laveste handicap - hvis der stadig er lige scores afgøres det efter den matematiske metode: turneringsledelsen finder bedste score på de sidste 18 huller. Hvis dette også er lige udregner man de sidste 9, 6, 3, 1 hul.
 5. Dommer:Hvis ikke der er udpeget en dommer i turneringens propositioner, er turneringslederen i samarbejde med turneringsudvalget, dommer i turneringen.
 6. Præmieoverrækkelse:Præmieoverrækkelsen vil finde sted hurtigst muligt efter at turneringslederen har modtaget scorekort fra samtlige deltagere i turneringen/rækken. Kun spillere, der er til stede ved præmieoverrækkelsen vil kunne modtage præmie. Dog kan spilleren udpege en substitut, hvis han/hun af arbejds- eller familiemæssige årsager er forhindret i at deltage i denne. Dette skal meddeles turneringslederen inden spilleren påbegynder turneringen.
  Spillere under 18 år kan ikke modtage alkoholpræmier.
 7. Afbrydelse/aflysning:Turneringslederen og kun turneringslederen kan aflyse/afbryde spillet, dog med undtagelse af lynnedslag, jfr. Regel 6-8. I tilfælde af afbrydelse vil der blive tudet i bilhorn.
  Hvis turneringslederen vurderer, at turneringen ikke kan afvikles færdig på den pågældende dag pga. vejret eller lign. gælder følgende:
  • Hvis alle deltagere har færdigspillet 9 huller inden afbrydelsen, vil turneringen blive afgjort på baggrund af de 9 første huller, der er spillet.
  • Hvis ikke alle deltagere har færdigspillet de første 9 huller ved afbrydelsen, vil turneringen blive afgjort ved lodtrækning.
 8. Turneringstype:Hvis ikke andet er anført i turnerings propositioner er turneringen åben for alle, undtaget herfra er vores Åbningsturnering, Afslutningsturnering og Klubmesterskaber.
 9. Golfbiler/persontransport.Det er ikke tilladt i klubbens turneringer at benytte persontransportmiddel/golfbiler - undtaget fra dette er de af klubbens medlemmer, der har indhentet speciel tilladelse fra klubbens bestyrelse, begrundet med helbredsmæssige årsager.
  På turneringsdagen kan turneringsledelsen give midlertidig tilladelse til brug af persontransportmiddel/golfbiler i tilfælde af pludselig opstået skade.
  Til klubmesterskaber er det kun tilladt at bruge persontransportmiddel/golfbiler hvis man har indhentet speciel tilladelse fra bestyrelsen – grundet helbredsmæssige årsager.
 10. Love og regler:Turneringer bliver, hvis ikke andet er anført i turneringens propositioner, afviklet efter The Royal And Ancient Golf Club og St. Andrews godkendte DGU golfregler, og de af Sindal Golf Klubs bestyrelse vedtagne og offentliggjorte lokale regler.
  Der må ikke anvendes caddie.

Sindal Golf Klub / Turneringsudvalget