golfklubben (1)
sindalggolfklub_hul16
Sindal-Golf-Klub-hul-18
Sindal-Golf-Klub-hul-1
Sindal golf klub skydrone.dk
PlayPlay
Sindal-Golf-Klub-hul-13
Sindal-Golf-Klub-hul-18
previous arrow
next arrow

Chefgreenkeeper modtager miljøpris

 |

Chefgreenkeeper Susanne Olsen, Sindal Golf Klub, fik den 19. maj overrakt Naturprisen 2020 af Hjørring Kommunes borgmester Arne Boelt. Naturprisen tildeles hvert år af Det Grønne Råd i Hjørring Kommune til én eller flere personer, som har gjort noget ganske særligt for natur og miljø i kommunen. Prisen er på kr. 5.000 samt en erindring i keramik. Susanne fik endvidere overrakt en erindring af klubbens formand Niels Peter Konnerup.

Naturprisen vil normalt blive uddelt på Naturmødet i Hirtshals. Men i disse Corona tider var det ikke muligt i år, hvorfor prisen blev uddelt i Sindal Golf Klub. Til stede var borgmesteren, formand for Teknik og Miljøudvalg Søren Smalbro, formand for Det Grønne råd Jørgen Jørgensen, klubbens bestyrelse og baneudvalg samt enkelte medarbejdere. Når Susanne blev tildelt naturprisen, er det et godt eksempel på, at virkeligheden ikke altid lever op til myterne. Golfklubber har generelt et dårligt ry, når det gælder naturpleje og miljøforvaltning. Men ved at tildele Susanne, og hendes arbejde for Sindal Golf Klub, Naturprisen, er det tydeligt, at virkeligheden ikke altid lever op til myterne. Og tak for det! 

Men hvorfor har Det grønne råd så valgt at overrække Naturprisen til Susanne? Det er der naturligvis mange årsager til. Os der færdes på banen jævnligt, har set mange af de gode initiativer. Men da ikke alle er synlige, kan vi nævne nogle:

 • Klubbens forbrug af ukrudts- og insektmidler ligger væsentligt under den maksimale belastning, som er aftalt mellem regering og Dansk Golf Union. Se klubbens miljøregnskab på hjemmesiden.
 • Der er opsat 60 stærekasser på banen, og stærene gør en stor indsats i forhold til at bekæmpe gåsebille- og stankelbenslarver.
 • Greens behandles økologisk med et udtræk af peberrod for at hæmme svampeangreb. Peberroden leveres af en lokal avler.
 • Hvor det er nødvendigt, håndluges greens for ukrudt.
 • Klubben er med i et forsøg sammen med Århus Universitet, hvor målet er at fremavle miljøgræs, som er behandlet med endofytter. Herved gøres græsset modstandsdygtigt overfor skadevoldere, som f. eks. gåsebiller.
 • Et areal på ca. 1200 m2 er tilsået med blomster. Og en lokal biavler har bistader i tilknytning til arealerne. I klubben kan man købe honning af ”egen avl”. Klubben er udnævnt til bivenlig golfklub.
 • Der er lavet et insekthotel af opgravede trærødder.
 • Nogle mindre arealer bliver ikke klippet, idet der gror flere sjældne blomsterarter. Klubben er bl. a. derfor tilmeldt ”Naturkommunen blomstrer vildt” i Hjørring Kommune.
 • Der er fældet en del grantræer. Bl. a. for at skaffe lys til greens. Til erstatning er der flere steder plantet frugttræer og buske.
 • Susanne er én af 12 chefgreenkeepere i Dammark som er udnævnt til IPM-ambassadør. IPM står for Integrated Pest Management, hvor man bl. a. har fokus på ikke-kemisk bekæmpelse af ukrudt, skadedyr og plantesygdomme.
 • Som supplement til/erstatning for kunstgødning anvendes et affaldsprodukt – kaldet fiber – fra et lokalt biogasanlæg.

Alle de nævnte initiativer har udgangspunkt i ønsket om at reducere brugen af pesticider og gavne miljøet overalt på klubbens ca. 54 ha.

Det er selvfølgelig en forudsætning for Susanne, at hun har motiverede og dygtige medarbejdere. Og selv om det ikke er at krav for at modtage naturprisen, er også arbejdsmiljøet utroligt vigtigt. Også det har Susanne styr på. Susanne og klubben har derfor hjælp af en række motiverede og dedikerede unge mennesker, hvor gennemsnitsalderen kun er først i 20’erne. De suppleres til gengæld ofte med en række frivillige med masser af erfaring, og de gode resultater opnås i et fint fællesskab med SUSANNE ved roret.

Efter overrækkelsen fik Jørgen Jørgensen og Søren Smalbro en rundvisning på golfbanen. Og de bekræftede efter turen, at udnævnelsen af Susanne var helt rigtig.