Coronaen – problem eller udfordring?

 |

I Sindal Golf Klub har man valgt at se Coronaen som et problem, der også er en spændende udfordring. 

Sæsonstarten i Sindal Golf Klub er planlagt til lørdag den 27. marts. De unge greenkeepere har gjort et fantastisk arbejde med alt ”det grove”, men inden sæsonstarten skal banen have den sidste finpudsning. Klubben har derfor spurgt medlemmerne, om de vil give hånd med. Og det ville de naturligvis. Tilmeldingen stoppede ved 68 deltagere, men der var flere, der var villige til at hjælpe. Når tilmeldingen stoppede ved 68 frivillige, skyldes det planlægningen af arbejdet. Corona forholdsreglerne skal naturligvis overholdes.  Og rigtig planlægning er alfa og omega i tiden, hvor coronaen er et problem, der kun kan løses ved at tage det som en spændende udfordring.

Alt arbejde sker heldigvis udendørs. Planlægningen var lavet så nøjagtig, at de frivillige mødte ind på små hold på 3-5 personer. Alle var på forhånd orienteret om at møde ind direkte på det konkrete arbejdssted, ligesom arbejdsopgaven var klarlagt. Mødested kunne f. eks. være teested hul 7 medbringende løvrive, og opgaven var at rive fairways hul 7-8 og 9 rene for smågrene, kogler, nåle fra gran og fyrretræer m.v.  Og det blev nogle store dynger. Andre opgaver var f. eks. at rive bunkers, rengøring omkring klubhus (klubhuset er lukket), rengøring på driving range, reparation af huller efter opslåede tørv på alle fairways, vask af skilte og teestedsmarkeringer, baneservice med øl/vand til alle frivillige, blomster i krukker ved klubhus og andet. Efter arbejdet var der belønning med øl/vand samt pølser med brød udendørs ved klubhuset. Endvidere var der en overraskelse, idet alle fik en gave fra Nordjyske Bank, som er klubbens hovedsponsor. Ved spisning var alle inddelt i hold, så man f. eks. skulle spise mellem kl. 12.00 og 12.30, hvorefter man skulle fjerne sig fra området og et andet hold kunne ”komme til truget”. 

Lørdag den 27. marts er der som nævnt Nordjyske Bank åbningsturnering. Og tilmeldingen er overvældende. Af hensyn til coronaen er der et deltagerloft på 96. Dette loft er overskredet, og der er oprettet venteliste. Det skal understreges, at både arbejdsdag og åbningsturnering kun kan gennemføres, såfremt der er velvilje fra alle deltagere til at rette ind efter coronareglerne. Og sidst – men ikke mindst – kræves der et stort planlægningsarbejde fra klubbens side, således at medlemmernes velvilje til at rette ind efter forholdene også er praktisk gennemførlig

Og så skal alle selvfølgelig tage et personligt ansvar af hensyn til andre og en selv!