Der arbejdes både over jorden – og under jorden!

 |

Som bekendt er der sket meget på banen i efterår og vinter. Frivillige og greenkeeperspersonale har fældet mange træer for at få mere lys til udvalgte greens. Og der skal naturligvis plantes nyt – men der bliver plantet træer og buske, som ikke i samme grad som de gamle grantræer lukker for sollys på greens. I samme forbindelse skal det nævnes, at arealerne med blomster ved henholdsvis hul 8 og 4 og 5 udvides. Udover blomster er det planen at plante flere frugttræer.(I klubhuset kan der i øvrigt stadig købes honning – årgang 2019 – fra bistaderne på klubbens område).

Men det er ikke alt arbejde, der ”tåler dagens lys”. Der er nemlig også sket meget under jorden, idet vandingsanlægget er blevet udbygget. Dels med nyanlæg på fairways uden vanding og dels med supplement til det eksisterende anlæg. Det gælder fairways på hullerne 3, 4, 13 og 18. Men det større vandingsanlæg kræver naturligvis mere vand. Og klubbens egen vandboring døjede allerede med at levere den ønskede mængde vand under tørken i 2018. Men der er heldigvis også frivillige, ”der ikke har problemer med vandet”. Børge har – med hjælp fra en brøndborer –  sørget for, at pumpens sugespids er kommet 6 meter længere i jorden. Der er derfor begrundet håb om, at pumpen fremover kan levere den ønskede mængde vand.

PS!

Et lille hjertesuk. Efter kalenderen er det vinter. Men vi spiller stadig til sommergreens og græsset er grønt som på en forårsdag. Det fritager os ikke for at rette nedslagshuller op og at lægge tørv på plads!!