golfklubben (1)
sindalggolfklub_hul16
Sindal-Golf-Klub-hul-18
Sindal-Golf-Klub-hul-1
Sindal golf klub skydrone.dk
PlayPlay
Sindal-Golf-Klub-hul-13
Sindal-Golf-Klub-hul-18
previous arrow
next arrow

Det blomstrer i Sindal Golf Klub!

 |

Sindal Golf Klub er ejer af et areal på ca. 54 ha. Det er naturligvis en pligt for klubben at forvalte området i overensstemmelse med gældende miljøregler. Golfklubber har jo generelt et ry som arealejere, der ”sviner med gødning og sprøjtemidler”. Dette er ikke sandheden, og for at sikre miljørigtig forvaltning af arealerne er golfklubber underlagt stramme miljøregler. De skal hvert år indberette forbrug af gødning og sprøjtemidler til Miljøstyrelsen samt tillige udarbejde og offentliggøre sprøjteregnskab, der kan ses på klubbens hjemmeside. Sindal Golf Klub har altid ligget under de gældende grænser for forbrug af gødning og sprøjtemidler.

Men det er ikke nok for klubben. Hjørring Kommune er Naturkommune i 2019, og golfklubben vil selvfølgelig gerne yde et bidrag i den forbindelse. Klubben har derfor undladt at klippe flere mindre arealer, hvor der vokser vilde sommerblomster. Der er tillige sået sommerblomster på et par arealer – i alt ca. 1000 m2. Og en lokal biavler har opstillet bistader på arealerne.

Dette initiativ har medført, at golfklubben har fået certifikat som ”Bivenlig golfbane”.  Og til efteråret skal honningen fra bistaderne sælges til klubbens medlemmer. Dette er blot eksempler på, at Sindal Golf Klub forvalter arealerne forsvarligt. Men mere herom ved en anden lejlighed.