God muldjord til mange års forbrug!!

 |

Da stensætningen ved søen på hul 11 blev etableret i foråret, var der behov for en del muldjord. Denne muldjord ville vi tage fra en lille høj mellem det gamle maskinhus og dameteested hul 17. Højen bestod efter sigende af jord og trærødder, som var blevet lagt der ved banens etablering. Da man begyndte at grave i højen viste det sig, at der udover rødder også var andet affald som f. eks. murbrokker, sten, metal – ja der var endog også stoffer (vævede!!) i dyngen.

For at rense op og sikre, at der er god muldjord til fremtidig brug, blev det besluttet, at jorddyngen skulle renses/sorteres. Der blev derfor lejet materiel til jordsortering hos Sejlstrup Maskinstation. I løbet af en enkelt arbejdsdag blev hele højen kørt gennem rensemaskinen, således at alt andet end muldjord og sten over 2 cm blev sorteret fra. Resultatet er blevet, at den rensede dynge skønsmæssigt rummer mellem 350 og 400 m3. Så der vil gå mange år, før klubben igen kommer til at mangle god muldjord.