golfklubben (1)
sindalggolfklub_hul16
Sindal-Golf-Klub-hul-18
Sindal-Golf-Klub-hul-1
Sindal golf klub skydrone.dk
PlayPlay
Sindal-Golf-Klub-hul-13
Sindal-Golf-Klub-hul-18
previous arrow
next arrow

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

 |

Sindal Golf Klub
Ordinær Generalforsamling
Torsdag, den 29. februar 2024 kl. 19.00
Sindal Golf Klub


Dagsorden

 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Villy Nielsen
 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingenter og indskud.
  Bestyrelsen indstiller til forhøjelse af kontingent for 2025 med kr. 100 for seniorer, øvrige grupper uændret.
 5. Forslag fra bestyrelsen: Ingen
 6. Forslag fra medlemmerne: Ingen
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  På valg er:
  Niels P.Konnerup Modtager genvalg – Bestyrelsen indstiller til genvalg
  Kent Budolfsen Modtager genvalg – Bestyrelsen indstiller til genvalg
  Casper Svendsen Modtager ikke genvalg – Bestyrelsen indstiller Kurt Sander
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
  Bestyrelsen indstiller Tommy Jensen og Tom Samson
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  På valg er:
  Revisor: Ulla Magersholt – Modtager genvalg – Bestyrelsen indstiller til genvalg
  Revisorsuppleant Bestyrelsen indstiller Erling Johansen
 10. Evt.