golfklubben (1)
sindalggolfklub_hul16
Sindal-Golf-Klub-hul-18
Sindal-Golf-Klub-hul-1
Sindal golf klub skydrone.dk
PlayPlay
Sindal-Golf-Klub-hul-13
Sindal-Golf-Klub-hul-18
previous arrow
next arrow

Indstilling til Den Nordjyske Idrætspris

 |

Jeg indstiller Sindal Golf Klubs frivillige til Den Nordjyske Idrætspris.

Hvo intet vover – intet vinder. Jeg vil derfor foreslå de frivillige i Sindal Golf Klub. Og det selv om myten siger, at medlemmer i golfklubber er halvfede, rige mænd, der har god råd til at betale for at få arbejde udført. Derfor ingen behov for frivillige.

MEN livet langt ude på landet er desværre/heldigvis helt anderledes. Sindal Golf Klub ligger langt ude på landet, og langt fra storbyer og potentielt rige medlemmer. Men der er heldigvis andre muligheder. Nemlig viljen og troen på, at det kan vi selv klare – bare vi alle arbejder for det. Sindal Golf Klub har derfor valgt at være en klub, hvor det sociale og gæstfriheden er i fokus. Det betyder enkle lokaler, ingen restauration, men høflig selvbetjening og stor gæstfrihed. Også driften af klubben (både bane og bygninger) kræver en stor indsats fra klubbens ca. 450 aktive medlemmer, idet medlemsgrundlaget for en golfklub ude på landet ikke er det bedste – tværtimod! Det betyder færre kontingentindtægter – og dermed øget behov for frivilligt arbejde. Og dette behov er der, selv om hvert medlem betaler kr. 5.100 i årligt kontingent!

Og der ydes frivilligt arbejde i stor udstrækning: Til hjælp med pasning af banen er der et hold, som møder hver mandag, og som f. eks. i vinter har renoveret stier, lavet kampestenssætning ved en sø, fældet ca. 100 rummeter træ og plantet nyt. Der er daglig hjælp til klipning af forskellige arealer, til pasning af trapper, skilte, gravearbejde ved nyanlæg, vedligehold af klubbens bygninger i tilknytning af banen og meget andet. Alt arbejde på banen sker naturligvis i et godt samarbejde med klubbens ansatte chefgreenkeeper. Der er ingen restauration, så mad købes hos samarbejdspartnere og serveres af frivillige, der selvfølgelig også vasker op og rydder op. Hvis ikke der skal spises, men drikkes en kop kaffe, er det også frivilliges arbejde. Dette gælder både når der er gæster udefra, og når det er egne arrangementer. Frivillige passer klubhus mv. Dette gælder både udenomsarealerne og selve klubhuset. Hvis huset skal males, hvis kloakken er stoppet, hvis lyset svigter, hvis vandhanen skal skiftes – så er der kompetente frivillige klar. Der er andre frivillige der tager sig af nybegyndere og juniorer. De er der hver gang der er behov for det – både ved instruktion og ved begynderturneringer på ”den lille bane”. Der er frivillige der arrangerer og afvikler interne turneringer. Der er frivillige der påtager sig arbejdet med at afvikle damedag, herredag og parmatch mv. Klubbens bestyrelsesmedlemmer har på skift vagt i weekenden, for bl. a. at sikre, at gæster bliver godt modtaget. Og så er der opstået litteraturklubber blandt klubbens medlemmer, ligesom der spilles bridge i klubbens lokaler om vinteren.

Nogle fakta om klubben: Klubbens areal andrager ca.40 ha. På disse arealer er der bygninger som klubhus, proshop, toiletter og bad, materielgaard med værksted og personalefaciliteter, garager, redskabsrum, banetoiletter og lign. – i alt ca. 800 m2. Klubben ejer selv arealerne, som er købt ad flere gange og alle bygninger er opført ved frivillig arbejdskraft. Klubben har selv finansieret jordkøb, byggeri og maskininvesteringer med egenkapital og bank og/eller kreditforeningslån, idet der ikke er ydet kommunale lån eller andre tilskud. De årlige kontingentindtægter ca. kr. 2.175.000, gæster betaler ca. kr. 640.000 årligt for at spille på banen og klubben skaffer øvrige indtægter på ca. kr. 400.000. Det årlige kommunale tilskud andrager ca. kr. 31.000. Klubbens lønudgifter er ca. kr. 1.552.000 til de 5-6 ansatte. Hvis alle er bosiddende i Hjørring Kommune, er der en skatteindtægt til kommunen, som er væsentligt højere end kommunens tilskud! Og så bør også nævnes de indtægter, som klubbens ca. 3.500 årlige gæster tilfører lokalsamfundet. Klubben har gennem mange år haft et fornuftigt overskud efter fulde afskrivninger. Det betyder, at der er likviditet til at gælden til bank og kreditforening afvikles planmæssigt.

Klubbens gæster har vurderet klubben til at være den bedste i Danmark i 2015 og 2017. I 2016 blev det til en fin andenplads. Og det skyldes i stor udstrækning det frivillige arbejde. Gennem arbejdet føler mange medejerskab af bane og klub. Det vil sige ”på københavnsk”, at vi er stolte af klubben og banen. Og denne stolthed og glæde deler vi altid med vore gæster!

Som nævnt indledningsvis er det formentlig utraditionelt at foreslå en golfklubs frivillige (ingen nævnt – ingen glemt), men jeg håber, at ovennævnte giver et klart billede af de frivilliges bidrag til klubben. Uden dem – ingen klub.

03.05.2018/Erling Johansen