golfklubben (1)
sindalggolfklub_hul16
Sindal-Golf-Klub-hul-18
Sindal-Golf-Klub-hul-1
Sindal golf klub skydrone.dk
PlayPlay
Sindal-Golf-Klub-hul-13
Sindal-Golf-Klub-hul-18
previous arrow
next arrow

Medlemsinformation

 |

Nu er sæsonen 2020 snart ved at være slut, og vi kan se tilbage på en god men lidt mærkelig sæson, hvor Covid 19 har givet udfordringer, men ikke større, end vi det meste af tiden har kunnet udføre den sport, vi alle er så glade for.

Banen er ved at være klar til vintersæsonen, trapper og stier har fået et stort eftersyn, vinterteesteder og vintergreens er klar til at blive taget i brug, klipningen er slut, og i nær fremtid lukkes der for vandet på banen, og bunkerriver tages ind, men så længe vi kan holde os fri af frost bliver flagene stående på sommergreens.

Det kræver også, at i som medlemmer udviser et stort hensyn til banen, for at den kan være i god stand til den kommende sæson, hvorfor vi på det kraftigste opfordrer alle til at efterleve nedenstående anvisninger.

  • Al kørsel med buggy og scootere skal foregå efter vinterregler indtil sæsonstart 2021.
  • Alle nedslagsmærker på greens rettes omhyggeligt op.
  • Alle tufs lægges på plads og trædes omhyggeligt til.
  • Al færdsel fra klubhus til hul 1 foregår langs stien og bag om rangen for at skåne græsset. Der opsættes snor og skilteanvisning.

Hullerne 7 – 8 og 9 er lukket for spil fra mandag til torsdag – dog kun så længe gravearbejdet pågår, det er dog muligt at spille hullerne fra fredag til søndag, men der må påregnes en del grave render. Udbygning af fairwayvanding påbegyndes i uge 46 og forventes afsluttet i uge 51. Information findes ved klubhus og teested hul 7.

Indtil frosten kommer spiller vi fra normale teesteder og til sommergreens, men i tilfælde af nattefrost skal retningslinjerne følges. Disse ligger i klubhuset, samt opsat ved gult teested hul 1.

Med venlig hilsen

Sindal Golf Klub

Susanne Olsen, chefgreenkeeper.