Turf på hul 17

Medlemsinformation:

 |

Al kørsel med buggy og scootere skal foregå efter vinterregler indtil sæsonstart 2020. Kørselsvejledning findes i klubhuset.

Pga. store nedbørmængder er banen meget fugtig, og der tages let meget store turf. Det er meget vigtigt at disse lægges på plads og trædes godt til – du må også gerne lægge dem på plads som andre ikke har kunnet finde. Det samme gælder nedslagsmærker på greens, disse skal rettes omhyggeligt op. Vedhæftet foto er fra i onsdag den 13.11. på greenen hul 17, en utilgivelig handling, som vi ikke håber at se igen.

Som tidligere meddelt dybdeprikkes fairways på hele banen i uge 47 – vis hensyn til greenkeeperne.

Hvis det milde vejr fortsætter vil der arbejdes med udbygning af vandingsanlæg på fairways, og periodevis lukning af den ene 9 hullers sløjfe kan forekomme – dette vil fremgå ved tidsbestillingen.

Indtil frosten kommer spiller vi fra normale teesteder og til sommergreens, men i tilfælde af nattefrost skal retningslinjerne følges. Disse ligger i klubhuset, samt opsat ved gult teested hul 1.

Med venlig hilsen

Sindal Golf Klub

Greenkeeperne