Nu er Sindal Golf Klub klar til sæsonen!

 |

Jeg har prøvet at lave en status over arbejdet i golfklubben siden sæsonafslutningen 2018. Jeg har ikke selv deltaget aktivt i arbejdet, men har observeret i løbet af vinter og forår, ligesom Susanne gav en redegørelse på generalforsamlingen. Det meste er sket på og omkring banen, men som nævnt til sidst, er der også sket meget andet.

Lørdag den 6. april var klubbens medlemmer bedt om at deltage i et stykke frivilligt arbejde for klubben. Men klubbens elitespillere var alle forhindret denne dato – og hvad gør de ca. 15 spillere så? De ville jo også gerne bidrage, og de mødte derfor op lørdagen før, hvor de rev fairways og semirough på for 9’eren for blade, kogler, grene og kviste.

Ca. 30 af klubbens medlemmer havde meldt sig til at deltage i den frivillige arbejdsdag. Formålet var selvfølgelig, at banen og omgivelserne skulle finpudses til sæsonstarten den 13. april. Og der blev virkeligt arbejdet i løbet af dagen. Alle områder på fairway og semirough på bag 9’eren, hvor der lå grene, kviste, kogler og blade efter vinterens storme, blev revet med løvrive. Alle bunkers blev revet. Bede med blomster og buske blev finpudset, området omkring klubhus blev gjort pænt rent og det samme gjaldt området ved driving range. Greenkeeperne fik den sidste del af vandingsanlægget justeret og tilkoblet, og springvandene er kommet i gang.  Nettet, det beskytter gult teested hul 3, er blevet repareret. Alle skilte fik en gang algefjerner og der skete meget andet.

I løbet af dagen blev de ivrige medlemmer serviceret af Sørensen og Holmen Aps. Sørensen med drikkevarer undervejs, og Holmen med en gang pølser med brød efter veludført arbejde.

Men også i løbet af efterår, vinter og forår er der også sket store ting på banen. Der er arbejdet af den store flok frivillige, som mødes om mandagen, samt af greenkeeperne, da de mødte ind efter vinteren. Der er fældet forholdsvis store arealer med grantræer mellem green hul 18 og par 3-banen. Formålet er at få mere sollys ned til green. Her vil der blive nyplantet med fyr. Der er også fældet et større areal mellem fairway hul 12 og fairway hul 18. Her er formålet også at få mere lys til fairway hul 12, således at der kommer bedre gang i væksten i græsset. De yderste stubbe mod fairway hul 12 er fjernet og der sås græs, således at semirough udvides en smule. Resten af arealet vil blive tilplantet med få frugttræer samt lavt voksende løvtræer. Endelig er der fældet træer bag green på hul 5 – og her er formålet også at skaffe luft og lys, så væksten i græsset bliver optimal. Vildnisset omkring søen ved hul 2 og 16 er blevet studset, således at der er større chance for at finde en vildfaren bold, men vær opmærksom på, at der stadig er spilleforbud i området.

Som noget helt nyt er et større areal mellem fairway hul 4 og teested hul 5 blevet fræset og renset. Her skal der sås sommerblomster og det samme er tillældet med et areal ved hul 8. Der bliver masser af blomster i sæsonen, og der er sat nogle bistader op i området. Det tiltag gør jo ikke golfbanen bedre, men det gør den både kønnere og sender et signal om miljøbevidsthed!!

Greens er blevet prikket, vertikalskåret, eftersået og dresset. Og de står virkelig flot og klar til sæsonen. Det samme er tilfældet med teestederne. Problemet p.t. er fairways, som mange steder stadig er præget af sidste års tørke. Alle fairways på 18-huls banen og 9-huls banen er blevet proppet i løbet af vinter/forår. Og senest er der sået nyt græs i samtlige fairways. Der er brugt i alt ca. 1500 kg. græsfrø! NU venter vi bare på sol og varme, så græsset kan komme i god vækst. Men for at hjælpe på vej, er greenkeeperne begyndt at vande på udvalgte fairways. (Og de går nok og funderer over, hvordan de kan sikre sollys og varme!!)

Stierne er blevet udbedret med nyt grus, hvor der har været ujævnheder og huller efter de kraftige regnbyger. Nogle teesteder er blevet ”gjort kønnere”, og der er sat ny bænk og affaldsspande op ved gult teested hul 13/18, hvor der også er fældet nogle fyrretræer. I det hele taget er der sat flere og kønnere affaldsstativer op flere steder på banen.

Fairway på hul 10 havde nogle grimme pletter i området op mod vejen og naboen mod vest – årsagen hertil er ukendt. Der blev sået nyt græs, men det gik ud. Man har derfor fjernet det øverste jordlag og fyldt nyt jord på. Og nu spirer græsset forhåbentlig. Denne operation sammen med flere andre opgaver betyder, at den store dynge renset muldjord (mellem hul 13 og 14), som blev lavet sidste år, nu er reduceret til ca. 1/3 af den oprindelige størrelse.

Det skal selvfølgelig også nævnes, at samtlige markeringer på banen er skiftet, således at de er i overensstemmelse med de nye golfregler. Der er derfor if. Eks. kke længere gule pæle, men kun røde pæle til at markere strafområder.

Endelig skal det nævnes, at der er lavet der et samarbejde med Århus Universitet. Alle golfklubber er jo bange for at få græsarealerne delvist ødelagt af gåsebillelarver. På Århus Universitet forsker man i en græssort, hvor man håber/tror/mener, at larverne ikke kan lide rødderne. Golfklubben indgår i samarbejdet, idet klubben lægger arealer til forsøget, der formentlig vil foregå med rullegræs. Det vil blive udlagt, hvor man har erfaring for, at gåsebillelarverne angriber. Og så bliver det spændende at følge forsøget og se, om teorien holder. Et andet middel mod gåsebillelarvernes angreb er stæren. Der er derfor opsat mange stærekasser rundt omkring på banen. Så nu venter vi bare på beboere til stærekasserne.

Og så er der alt det der er sket udenfor banen:

I 2019 skal vi jo vænne os til nogle ny golfregler. Der er derfor af holdt en række kurser i løbet af vinteren, således at alle medlemmer har fået mulighed for at lære de ny regler at kende – og spille efter dem!

Der bliver lavet et halvtag til 2 golfbiler ved den eksisterende ”golf-car-garage” til klubbens biler. Derved kan klubben have klubbens 6 biler til udlejning stående umiddelbart ved klubhuset og Lars skal ikke ned i de lejede lokaler for at hente biler til udlejning, når der er pres på.

Taget over grillområdet på terrassen er udskiftet med drypfri plader. Nu drypper der ikke mere vand i øl, vand eller kaffe!

Indendørs er alle stole i lokalerne udskiftet med ny polstrede stole. Efter en match skal det jo ofte forklares hvorfor det gik godt – eller skidt, samtidig med at man indtager taber/vinder øl eller vand. Og så har man jo næsten et krav på at sidde godt.

Sidst – men absolut ikke mindst: Poul Erik har lavet en væsentlig udvidelse af golfshoppen. Det har betydet mere plads og lys i shoppen. Den bugner med nye varer til os golfspillere, og Poul Erik og Co. glæder sig naturligvis til at se os i shoppen. Husk – du må endelig ikke gå ned på udstyret!!

Nu er vi klar til sæsonstart. Og alle vi golfspillere håber naturligvis, at vores personlige handicap bliver forbedret, så det er i overensstemmelse med de forbedrede forhold på og omkring banen!!