golfklubben (1)
sindalggolfklub_hul16
Sindal-Golf-Klub-hul-18
Sindal-Golf-Klub-hul-1
Sindal golf klub skydrone.dk
PlayPlay
Sindal-Golf-Klub-hul-13
Sindal-Golf-Klub-hul-18
previous arrow
next arrow

Ny midlertidig lokalregel

 |

Areal under reparation med spilleforbud

”De områder på 3., 4., 7., 9., 12.,13. og 18. hul, hvor der er tilført jord og sået græs, er areal under reparation med spilleforbud. Hvis en spillers bold ligger i arealet, eller hvis det er til gene for spillerens stance eller området for hans tilsigtede sving, skal spilleren tage lempelse efter Regel 25-1.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF LOKAL REGEL
Hulspil – tab af hul; slagspil – to straffeslag.”

25-1. UNORMALE OVERFLADEFORHOLD

a. Til gene for spillet

Unormale overfladeforhold er til gene for spillet, når en bold ligger i eller berører en sådan forekomst, eller når forekomsten er til gene for spillerens stanceeller området for hans tilsigtede sving. Hvis spillerens bold ligger på greenen, er et unormalt overfladeforhold på greenen yderligere til gene for spillet, såfremt det er på puttelinjen. Ellers er sådanne forekomster på spillelinjen ikke i sig selv en gene for spillet efter denne Regel.

b. Lempelse

Undtagen når bolden er i en vandhazard eller i en parallel vandhazard, må spilleren tage lempelse for gene fra et unormalt overfladeforhold som følger:
(i) Through the green: Hvis bolden ligger through the green, skal spilleren løfte bolden og droppe den uden straf inden for én køllelængde fra og ikke nærmerehullet end det nærmeste punkt for lempelse. Det nærmeste punkt for lempelse. må ikke være i en hazard eller på en green. Når bolden droppes inden for én køllelængde fra det nærmeste punkt for lempelse., skal bolden først ramme en del af banen på et sted, som ikke har nogen gene fra forekomsten, og som ikke er i en hazard eller på en green.
(ii) I en bunker: Hvis bolden er i en bunker, skal spilleren løfte bolden og droppe den enten:
(a) uden straf som fastsat i stykke (i) ovenfor med den undtagelse, at det nærmeste punkt for lempelse. skal være i bunkeren, og bolden skal droppes ibunkeren, eller hvis fuld lempelse ikke er mulig, så tæt som muligt ved det sted, hvor bolden lå, men ikke nærmere hullet, på en del af banen i bunkeren, som giver størst mulig lempelse for forekomsten; eller
(b) med ét straffeslag uden for bunkeren, idet stedet, hvor bolden lå, holdes direkte mellem hullet og det sted, som bolden droppes på, uden grænse for, hvor langt bag bunkeren bolden må droppes.
(iii) På greenen: Hvis bolden ligger på greenen, skal spilleren løfte bolden og placere den uden straf på det nærmeste punkt for lempelse, som ikke er i enhazard, eller hvis fuldstændig lempelse ikke er mulig, på det sted nærmest hvor bolden lå, som giver størst mulig lempelse for genen, men ikke nærmerehullet eller i en hazard. Det nærmeste punkt for lempelse. eller størst mulig lempelse kan være uden for greenen.
(iv) På teestedet: Hvis bolden ligger på teestedet, skal spilleren løfte bolden og droppe den uden straf i overensstemmelse med stykke (i) ovenfor.