Nye æresmedlemmer i Sindal Golf Klub

 |

I disse dage fejres Sindal bys 150-års jubilæum, Tidligere i år kunne Sindal Golf Klub fejre sin 30-års jubilæum, da klubben blev stiftet den 7. maj 1991. Hvis vi ser i klubbens medlemsregister vil man dog se, at 2 medlemmer allerede meldte sig ind i SGK den 2. maj 1991, så de har været forud for deres tid og har været med i klubben lige siden dens start, og siger man Sindal Golf Klub siger man også Agnete og Niels Ole Jensen.

Kære Nete og Ole

Som nævnt har I været med i Sindal Golf Klub lige fra starten. I var med til at anlægge banen eller rettere sagt banerne på arealer fra Slejhuset. Sammen med andre pionerer anlagde I en 6-hullers par 3-bane, der kunne tages i brug den 22. april 1992, og den 28. maj 1993 blev 9-huls banen indviet. Da de sidste 9 huller blev taget i brug i 2002, havde I lagt mange timer i det store frivillige arbejde, der blev udført.

Når man graver lidt i historien, skal man søge forskellige steder. I klubbens 25-års jubilæumsskrift kan vi læse, at Agnete blev valgt ind i bestyrelsen i 1995, men sad der kun et enkelt år. I 1999 blev hun igen valg ind i bestyrelsen og stod for husudvalget. Her lagde du utrolig mange timers arbejde med at holde huset og omgivelserne i forbilledlig orden. Efterhånden syntes bestyrelsen, at der måtte ansættes en servicemedarbejder til det store arbejde. Du blev derfor ansat i klubben og trådte ud af bestyrelsen efter 9 år på posten. Selv om du var ansat nogle timer om ugen, fortsatte du med at bruge mange ekstra timer som frivillig. I 2017 trådte du igen ind i bestyrelsen, hvor du som før overtog ansvaret for klubhuset og omgivelserne. Selv om der var ansat en medarbejder med nogle timers ansættelse om ugen, fortsatte du med at bruge mange timer med at holde alt i orden, og var der et arrangement i klubben stod du altid for meget af det praktiske arbejde, og har der været brug for en afløser på kontoret, har du ofte trådt til. Nu har du valgt at træde ud af bestyrelsen, men du har sagt, at du bliver skuffet, hvis vi ikke vil fortsætte med at bruge dig som frivillig. Jeg kan love dig, at du ikke vil blive skuffet, hvad det angår.

I årenes løb er der blevet bygget rigtig meget i klubben. Det drejer sig om byggeri af flere bagrum, nyt klubhus i 2003-4 og greenkeepergård i 2007. I den forbindelse er der taget mange billeder, og der er ikke mange, hvor du ikke er med, Ole. Når vi ser på deltagerne i de forskellige udvalg, kan vi se, at du har været altmuligmand i husudvalget i rigtig mange år. Det betyder, at du har været med i de fleste reparations- og vedligeholdelsesarbejder, der er udført på bygningerne i årenes løb. Det ordner Ole lige, siger Nete ofte, når noget skal laves. I mange år har du været med i baneudvalget. Der har du mange fordele. Du er en dygtig golfspiller og har blik for, hvad der kan fremme spillet, og så er du en rigtig Handyman, der også kan bruge de fleste maskiner på banen. Det er dog mest ved vedligeholdelse af banen, du lægger de fleste kræfter. Der skal fældes træer, repareres stier, ryddes op i bevoksninger og meget andet, og det er altid hyggeligt at arbejde sammen med dig. Du er altid i godt humør og der er altid en god stemning, når du er med.

I 2008 indstillede klubben jer til Nordeas Idrætspris, hvor I modtog et legat for jeres store indsats i Sindal Golf Klub. Nu vil bestyrelsen hædre jer for jeres store betydning for SGK gennem alle årene ved at udnævne jer til Æresmedlemmer.

Hjertelig tillykke og tak for jeres indsats.