Også om vinteren arbejdes der på banen!

 |

Nu skal vi i gang med den nye golfsæson, og mange har deltaget i åbningsturneringen og dermed spillet banens 18 huller for første gang i år. Det gælder også undertegnede, som spillede banen sidste gang ved afslutningsturneringen den 6. november, og ikke har spillet hele vinteren. Men når man har været væk fra banen i lang tid kan man rigtigt se, hvilke ændringer (læs forbedringer) der er sket på banen i løbet af vinteren. Og det er ikke så lidt. Der er arbejdet hver mandag af en stor gruppe frivillige i et godt samarbejde med chefgreenkeeperen.

Og hvad er der så sket?

Der er ryddet op i beplantningen, idet udgåede træer er fældet og mange træer stammet op. Alt sammen med henblik på at forbedre banen. For det første er det en nydelse at se en beplantning, der er passet og plejet og for det andet gør det spillet hurtigere. Når der er ryddet op er forhindringen ikke fjernet, men bolden er nemmere at finde. Og der kan spares tid på søgning efter bolden. Der er også fældet en del træer med henblik på at sikre sollys til green på hul 18. Alt i alt er der fældet ca. 100 rummeter træ. Alt dette træ er solgt, og for salgssummen købes der nye træer. Det er jo ikke meningen at banen skal ryddes for træer – tværtimod. Den eksisterende beplantning skal passes og der skal plantes nye træer. De nye træer består af fyrretræer og løvtræer – herunder mange frugttræer.

Så er der fjernet tæt krat nogle steder. Dette krat bestod i stor udstrækning af hindbærris og slyngplanter. En bold i dette krat var næsten ikke til at finde. Og hvis den var til at finde var den ikke til at slå til. Her plantes der mange steder buske til er erstatning for det tætte krat. Forhindringen er der altså stadig – men bolden er nemmere at finde. Og måske også nemmere at slå til.

Ved søen på hul 11 er der lavet en fin stensætning af kampesten mod green. Der er jo masser af kampesten til rådighed på banens arealer. Og så er der fyldt op med muldjord fra eget depot op umiddelbart efter stensætningen. Dette depot af muldjord stammer helt tilbage fra banens etablering, og det var opfattelsen at dyngen bestod af rødder, grene og jord. Rødder og grene var formentlig formuldet i løbet af de sidste 27 år. Men der var desværre meget andet end muldjord i dyngen (bag teested hul 17). F. eks. murbrokker, beton og lidt andet sjovt. Det er derfor besluttet at leje et jordsorteringsanlæg, og få hele dyngen sorteret, således at der altid er en dynge ren og god muldjord klar til reparationer m.v. på banen.

Der er også lavet nye affaldsstativer til banen og der er nyt træ på mange bænke. Alt i nyt trykimprægneret træ. Og så er der planeret og lagt nyt rullegræs på herreteested hul 12. Endelig er der sat en boldvasker op på driving range, og når den er endelig tilsluttet vand og el kan vi glæde os til rene bolde på driving range. Der er i øvrigt ca. 6000 bolde til rådighed på driving range, så der er rig mulighed for at ”få vinterrusten banket ud af kroppen”.

Det frivillige arbejde er en styrke i Sindal Golf Klub. Ikke bare fordi det udførte arbejde i sig selv har stor værdi, men også fordi de involverede i stor udstrækning ”får ejerskab” til banen og klubben, og dermed er med til at værne om klubben og alle aktiviteter i klubben.

Jeg glæder mig til sæsonen 2018. De fine faciliteter som klubben stiller til rådighed, er en god forudsætning for, at mit golfhandicap ændres i nedadgående retning. Men der er jo andet der spiller ind!!!

Medlem 317/Erling