Sindal Golf Klubs første æresmedlem

 |

På generalforsamlingen den 27. februar blev Henning Nielsen æresmedlem af Sindal Golf Klub – det er klubbens første æresmedlem nogen sinde – men hvis nogen fortjener det er det Henning.

Den 8. juni 1991 klippede daværende borgmester Jørgen Jensen snoren over til Sindal Golf Klub som på daværende tidspunkt var beliggende med en 6-huls bane på Korsholt. Jørgen Jensen havde inviteret Henning og Søster Nielsen med til indvielsen – men golf var ikke noget for dem – men da de prøvede at slå et par slag var de begge solgt.
Sindal Golf Klub flyttede allerede i efteråret 91 til de nuværende arealer og medlemmerne gik i gang med arbejde for at lave en ny golfbane – først en 6-hullers par-3 bane og dernæst en rigtig golfbane med 9 huller som blev indviet i 1993. Det var et kæmpe arbejde og såvel Søster som Henning brugte al deres fritid med at arbejde på banen.

På en ekstraordinær generalforsamling i 92 blev Henning valgt til bestyrelsen og han arbejdede som frivillig greenkeeper i Sindal Golfklub indtil 1999.
I 1995 blev Henning valgt som baneudvalgsformand en post han bestred indtil 2007. Han blev dog siddende i baneudvalget indtil 2018.

Henning var med til udvidelsen af de 18 huller og banearkitekten var meget bekymret da vi Sindal Golf Klub selv ønskede at anlægge banen – men Hennings kendskab til både at anlægge fairways og greens og ikke mindst vandingsanlæg gør at den bane der kendes i dag som Sindal Golf Klub kunne anlægges for under 2 millioner kroner – en tilsvarende den gang ville have kostet 1 million pr. hul.

Den dag i dag spørges Henning stadig til råds om vandingsanlægget – da han ved hvor det hele er – han har jo selv lavet det.

Henning nøjedes dog ikke kun med at arbejde på banen – når klubhus, greenkeepergård eller bagrum skulle bygges stod Henning også klar til at hjælpe.

Det er derfor Sindal Golf Klub på årets generalforsamling udnævner Henning Nielsen til klubbens første æresmedlem – tusind tak for hjælpen og tillykke.