golfklubben (1)
sindalggolfklub_hul16
Sindal-Golf-Klub-hul-18
Sindal-Golf-Klub-hul-1
Sindal golf klub skydrone.dk
PlayPlay
Sindal-Golf-Klub-hul-13
Sindal-Golf-Klub-hul-18
previous arrow
next arrow

Søen ved hul 10

 |

Et stort projekt med oprensning og forskønnelse af søen ved hul 10 er nu tilendebragt.

Projektet krævede en tilladelse fra Hjørring Kommune, og da den først var i hus, kunne det store reetableringsarbejde af søen påbegyndes. Søen som blev etableret ved opdæmning i 1967 har ikke siden været vedligeholdt, hvorfor den efterhånden var helt tilgroet, ikke kun i vandet, men også på bredderne.

Sejlstrup Maskinstation udførte den store opgave – 1 dumpers og 2 gravemaskiner, hvoraf den ene kunne række 25 meter, måtte arbejde i 8 dage inden de var færdige.

Resultatet blev pænt, dog måtte vi hele sidste år se på bar sort jord hele vejen rundt om søen, men nu hvor foråret er kommet, og alt er grønt, giver det et helt andet billede. Ikke mindst efter at der er opsat et stort flot springvand, sponsoreret af ”mandagssvingerne” og fabrikeret af klubmedlem Arne Dahl.

I pinsen blev der søsat 80 græs- & 20 sølvkarper, som skal holde græs og alger nede, så vi forhåbentlig kan holde vandspejlet smukt og rent fremover.

Vi håber klubbens medlemmer, såvel som gæster vil give sig tid til at nyde det smukke syn, også selv om der måske skal droppes en bold som har været en tur i vandet.

Det er også muligt at gå en tur rundt om søen, hvor terrænet er jævnt, og med lav græsvækst og en klippet sti.

God fornøjelse.

På greenkeepernes & baneudvalgets vegne